is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd uitgereikt; waar niemand werd toegelaten zonder voorafgaand bevredigend onderzoek wat betreft karakter, gezondheid en leeftijd en zonder te hebben bewezen, dat zij schrijven en lezen kon, wat destijds een tamelijk hoog peil van stand en beschaving waarborgde. De zusters werden uit de kas van het Genootschap gesalarieerd en deden ten bate der algemeene kas bij vermogende particulieren dienst voor loon, bij de armen voor niets; of wel zij vonden eene vaste aanstelling in het gasthuis, waar zij zich practisch hadden geoefend. Dat die practische oefening nog al eens met bezwaren gepaard ging, blijkt uit eene oude aanteekening in de registers van het Genootschap, inhoudende, dat in 1842 aan de Commissie van Beheer van het London Hospital te kennen moest worden gegeven, dat haar gasthuis in zulk een vervuilden toestand verkeerde, dat, indien daarin geene verandering werd gebracht, de Nursing Srsters niet langer ter oefening daarheen zouden worden gezonden. Haar bijstand was toen echter reeds zoo begeerlijk gebleken, dat men, liever dan dien weder te verliezen, besloot den Augiasstal ten minste in zoo verre te reinigen, dat het verblijf er voor fatsoenlijke vrouwen houdbaar werd.

Op aanraden van Mrs. Fry, die om dezen tijd grooten invloed op haar uitoefende, besloot Florence Nightingale zelve eenen leertijd te gaan doormaken aan de diaconesseninrichting van Pastor Fliedner te Kaiserwerth bij