is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgewekt. „Er is eene oude voorspelling," schreef zij, en dat was in 1851 , „er is eene oude voorspelling, „dat de negentiende eeuw de eeuw der vrouw zal zijn;" en al mocht die voorspelling nog bij lange na niet in vervulling zijn gegaan, verklaarde zij, het was toch ook waar, dat nergens meer dan in Engeland de vrouw vrijheid had om de haar aangeboren gaven te ontwikkelen. „De vrouw wordt immers niet meer pedant „genoemd," betoogde zij, „als zij hare kennis laat uit„komen in het gemeenzame gesprek; de schrijfster „wordt geëerd en gevierd; maar zoo menige vrouw „ziet het met leede oogen aan, omdat bij haar de op„leiding tot de daad niet gelijken tred heeft gehouden „met hare opleiding tot het verkrijgen van kennis. De „vrouw uit de 18de eeuw was waarschijnlijk gelukkiger „dan die uit de negentiende eeuw, omdat haar willen „meer verband hield met haar kunnen. Zij kon volbrengen wat zij wenschte; en hare jongere zuster „koestert verlangens zonder te weten, hoe er aan te

„voldoen "

Na haar geschriftje de wereld te hebben ingezonden vertrok Florence ter afronding harer studiën naar Parijs, waar zij arbeidde in samenwerking met de zusters van St. Vincent de Paul, bij wien zij inwoonde, terwijl zij tegelijkertijd ijverig chirurgie studeerde in de Parijsche hospitalen, die destijds op dit gebied eene groote vermaardheid bezaten. Eene ernstige krankheid maakte