is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

finantie-wezen tot eenen goeden staat terug te brengen en doorliep er zelve nog eene laatste oefenschool in practische organisatie voor de oproep kwam tot de groote taak, die haar leven heeft gestempeld.

II.

In het voorjaar van 1854 had de Regeering van Engeland, met Frankrijk als bondgenoot, ter bescherming van Turkije den oorlog verklaard aan Rusland. Het opgewonden volk had die oorlogsverklaring jubelend toegejuicht; het droomde slechts van overwinningen. Maar met het bericht dier overwinningen ontving het ook bericht van gewonden, die niet werden verzorgd, van kranken, die niet werden verpleegd, van stervenden , die niet werden vertroost. De voor de ziekenzorg te velde aangewezen commissie bleek niet berekend voor hare taak. Voedsel, kleederen, verbandstoffen, geneesmiddelen ontbraken. De staf officieren van gezondheid was geheel onvoldoende om, behalve de tallooze gewonden na den slag bij Alma, ook nog de vele lijders aan pest en cholera te helpen. Er waren geene andere verplegers dan ongeoefende hospitaalsoldaten, meest zeiven invaliden en herstellenden. Officiersvrouwen, die hare echtgenooten waren gevolgd naar het oorlogsterrein, zonden van daar hartverscheurende berichten aangaande het lijden der gewonde en