is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zij; — zij is zoo beslist, zoo handig, zoo verstandig „en vooral zoo rustig van geest. Zelfs nu weet zij van „geen haasten of jachten, ofschoon zij zoo ontzettend „veel te regelen en te bedenken heeft en zoovelen „haar als overstelpen met dienstaanbiedingen en met „goeden raad."

De officieele bekendmaking door het Ministerie van Oorlog, „dat Miss Nightingale, iemand met meer ondervinding van hospitaal-administratie dan eenige „andere vrouw in het land, de zware maar nobele „taak had aanvaard om aan het hoofd van een aantal „verpleegsters de gewonden aan de Zwarte Zee te gaan „verplegen, en dat zij was benoemd tot Superintendante „van den verplegingsdienst te Scutari," wekte alom in den lande groot opzien. Men wilde weten, wie die Miss Nightingale was; en de dagbladen haastten zich de nieuwsgierigheid van het publiek te bevredigen door uitvoerige persoonsbeschrijvingen en een breed uitmeten harer uitnemende hoedanigheden , waarvan zij eene lange lijst gaven, die wel verbazing wekken moest in die dagen, toen aan de ontwikkeling van het jonge meisje nog zoo weinig werd gedaan. Want niet alleen hare kennis van krankenverpleging, ook die van oude talen, van hoogere wiskunde, van wetenschap, letteren en kunst werd hoog geroemd. „Daar is nauwelijks ééne „enkele moderne taal, die zij niet verstaat," zoo werd beweerd. „Zij spreekt Fransch, Duitsch, Italiaansch