is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Punch als zoodanig in verschillende cartons geschetst met de voorspelling er bij, dat die lieve nachtegaaltjes, die al zingende de zieke soldaten wilden gaan verplegen, zeker wel zouden terugkomen als ringduiven. Want terwijl velen de onderneming geestdriftig toejuichten , waren anderen geneigd die te bespotten of wel der overtuiging toegedaan, dat dienst doen in een militair hospitaal onvoegzaam was voor vrouwen, vooral voor jonge vrouwen, „die soldaten wilden gaan verzorgen, „terwijl zij nog niet eens wisten, hoe het eenen zuigeling „te doen." Velen ook hielden vast aan de voorspelling, dat geene vrouw ooit tegen harden, zwaren dienst bestand zoude blijken, dat het plan een onbekookt plan was en dat al de verpleegsters wis en zeker, voor eene maand om was, ziek en overwerkt naar huis terug zouden keeren. De onderneming was dan ook zoo ongedacht nieuw, zoo lijnrecht in tegenspraak met gangbare opvattingen en gevestigde tradities in Engeland (en elders ook wel), dat heftige critiek en bittere spot niet waren te ontgaan. Maar Florence Nightingale, trok zich niets van deze dingen aan. Zij was een van hen, die alleen luisteren naar inwendige stemmen en weinig acht geven op stemmen van buiten af. Ook daardoor was zij eene wegbereidster voor het moderne feminisme, heeft zij eene diepe, niet meer te dichten bres gestooten in den Chineeschen muur van vooroordeel van godsdienstigen, maatschappelijken en professioneelen aard, die