is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„opzicht heb, zie ik ze bij dozijnen wegsterven tengevolge eener inzinking van krachten, die, menschelijker„wijs gesproken, hadde kunnen zijn voorkomen, indien „ik slechts eenig geschikt voedsel voor hen had gehad. „Wij hebben nog geen druppel melk gezien; het brood „is zuur en hard; de boter verkeert in een staat van „bederf en het vleesch heeft meer van vochtig Ieder „dan van voedsel." Met milde hand deed Florence uitdeeling doen van de groote hoeveelheid versterkende voedingsmiddelen, die zij, in heimelijk wantrouwen van Mr. Herbert's verzekering, dat van alles overvloed was, op eigen kosten had medegebracht; maar bij het aantal gewonden, dat van Sebastopol bleef toestroomen, was dit als niets. Mr. Herbert had zoo nadrukkelijk verzekerd, dat medicamenten en voedingsmiddelen waren uitgezonden bij „tonnen gewichts", maar hij wist niet, wat Florence Nightingale thans met gloeiende verontwaardiging constateerde, dat groote voorraden halverwege Scutari en de Krim waren ontscheept te Varna, waar niemand order gaf ze door te zenden naar de hospitalen, of wel verpakt waren in het ruim der schepen onder ammunitie en zwaar geschut, waar zij feitelijk onbereikbaar waren. Weder andere voorraden bleven in de onmiddellijke nabijheid van het hospitaal onuitgepakt liggen, omdat niet recht zeker was, wie bevoegd was bevel te geven, om tot de uitreiking daarvan over te gaan. Noch te Constantinopel, noch te Scutari was