is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wonde plekken van het bestuur der hospitalen, op de fouten in de organisatie der approviandeering vooral. Hare voorstellen tot eene betere regeling bleken daarbij zoo eenvoudig, zoo practisch uitvoerbaar, zoo berekend op de plaatselijke verhoudingen, dat lord Raglan weldra hetzelfde onbeperkte vertrouwen in haar stelde, als Mr. Herbert het reeds deed. Beiden verleenden haar allen mogelijken steun. De bevelen die zij van hen verlangde, werden steeds zonder aarzeling of tijdverlies gegeven en met snelle vaart werd de hospitaaldienst geregeld op den voet, dien Florence Nightingale aangaf. Binnen tien dagen na hare aankomst had zij reeds eene keuken in werking, waar dagelijks voor 800 man aan geschikt ziekenvoedsel kon worden geleverd. Zij richtte eene vvasscherij in voor de kleeding der zieke soldaten, voor wie zij reeds dadelijk op eigen kusten duizend hemden uit Constantinopel had laten komen; zij trof maatregelen voor eene reiniging van het gebouw, voor het ontsmetten van beddegoed. Haar opwekkend voorbeeld, haar fijn beschaafd, hoog aristocratisch optreden, dat met kalme onverzettelijkheid haar doel nastreefde, het weldadig gevoel van te weten, dat er voor orde en regel werd gezorgd, bezorgden haar onder het oude hospitaalpersoneel steeds williger hulpkrachten. Ook voor de soldatenvrouwen, die hare echtgenooten naar het terrein van den oorlog waren gevolgd, maar die bij het optrekken der troepen naar de Krim in de alleruiterste ellende