is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Scutari hadden moeten achterblijven, zorgde zij. Zij vond werk voor haar in de keuken, in de wasscherij en zelfs bracht zij voor de vele verwaarloosde kinderen, die zij bij zich hadden, eene kinderbewaarplaats en een schooltje in gang. De officiersvrouwen gingen onder hare leiding mede aan den arbeid en met Kerstmis, zes weken na hare aankomst, was in de meest wezenlijke behoeften van den hospitaaldienst voorzien en de geregelde toevoer van het noodige in gang gebracht.

Koningin Victoria en prins Albert stelden van den beginne een levendig belang in hare werkzaamheid. „Wilt gij Mrs. Herbert zeggen", schreef de koningin op 6 December 1854 eigenhandig aan Mr. Herbert, „dat „ik haar verzoek, mij geregeld inzage te geven van de „berichten, die zij van Miss Nightingale ontvangt, want „al lees ik ook nog zoo veel rapporten van officieren „en anderen over het oorlogsveld, ik hoor nooit iets „van de gewonden, en dat gaat mij natuurlijk nader „ter harte dan iemand anders. Zeg Mrs. Herbert ook, „dat ik wensch, dat Miss Nightingale en de andere „dames dien armen, nobelen, gewonden en zieken „mannen zullen zeggen, dat niemand warmer belang „in hen stelt, of meer voor hun lijden voelt, of hun „moed en heldhaftigheid meer bewondert dan hunne „koningin het doet. Dag en nacht denkt zij aan hare „beminde troepen en de prins ook." Deze brief werd aan Miss Nightingale opgezonden en deze deed hem door