is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gearbeid, want het zoude zijn, alsof gij in mijnen dienst „hadt gearbeid, en gij deedt het immers voor God. Gij „waart verre mijne meerdere in geschiktheid voor het „oppertoezicht, in gave van administratie en nog veel meer „in die geestelijke gaven, welke Gode zoo welbehagelijk „zijn in wie tot overste wordt gesteld. Dat ik gesteld „was over u, was niet zoo als het had beliooren te „zijn. Wat gij hier hebt gedaan, is niet met woorden „te zeggen; ik heb daarvoor geenen anderen dank dan „mijne tranen. Maar ik zoude toch willen, dat men het „algemeen wist, dat gij hier werdt gewaardeerd, zooals „gij het verdient, en dat de dankbaarheid van het ieger „u is verzekerd."

IV.

Maar al was de hospitaaklienst, wat het allervoornaamste betrof, thans tamelijk wel geregeld, er kwam geene verlichting in den arbeid van Florence Nightingale. De groote toevloed van gewonden had wel opgehouden; maar nu, na de overwinning bij Inkernian, het beleg voor Sebastopol was geslagen, bleef ziekte rondgaan in de gelederen der troepen, waardoor de stad werd ingesloten. „Denk toch eens in," schreef Miss Nightingale in die dagen, „denk toch eens in, wat het zeggen wil om vijf „van iedere zeven nachten dienst te moeten doen in de „loopgraven! Denk eens wat het in heeft, om dat vol