is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„te houden 36 uren aan één stuk, zooals zij allen dat „in December deden, liggend en half liggend en dan „nog in de 48 uur geen ander voedsel te krijgen dan „rauw pekelvleesch met wat suiker er over heen, een „slok rum en een paar beschuiten; niets warms, omdat „de uitgeputte soldaat, niet, zooals men gerekeiid had, „in staat was zelf uit te gaan op brandhout om zijn „rantsoen te koken. En denk dan eens, wat het zeggen „wil, dat het geheele leger bij dat alles moed en lijdzaamheid heeft betoond en nog betoont. Daar is iets

„hartverheffends in."

Het gevolg van den dienst in de loopgraven gedurende de koudste wintermaanden was dan ook een veelvuldig voorkomen van bevroren ledematen, een hernieuwd optreden van dysenterie en cholera, en de hospitalen bleven zoo vol als ooit. Naar schatting bevatten de hospitalen gezamenlijk steeds een 5000 zieken; te Scutari alleen had Florence er een 2000 onder haar onmiddellijk toezicht en ieder nieuw transport bracht gemiddeld 1100 patienten aan. Gelukkig kwamen in het begin van Januari 1855 nog vijftig verpleegsters uit Engeland over, nu niet meer met vooringenomenheid begroet, maar als eene uitredding ingehaald. „O, die eerste dagen, „nadat ik te Scutari was aan wal gegaan," schreef eene der nieuw aangekomenen later. „Schip na schip kwam „binnen en de hospitaalsoldaten droegen maar steeds „nieuwe lijders aan, die met hun wonden en hun