is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was om te reizen naar Engeland zoude terugkeeren. Zij wilde echter op haar post blijven tot het werk in de Krim was afgeloopen, wat naar wel te voorzien was nog niet zoo spoedig zoude zijn; en zij was enkel maar te bewegen om van de Krim terug te keeren naar Scutari. Binnen eene maand had zij daar de leiding hervat van den algemeenen hospitaaldienst, die door de goede regeling en het intreden van het betere saizoen aanzienlijk was verlicht. En eindelijk, in September 1855, kwam het bericht, dat Sebastopol was gevallen, dat Rusland onderhandelingen wilde aanknoopen, dat de vrede te wachten was.

Maar al was de vrede verzekerd te achten, er lagen nog altijd zieke en gewonde soldaten in de hospitalen en het bezettingsleger bleef in de Krim zoo lang de onderhandelingen duurden. Florence Nightingale, die het soldatenleven zoo van nabij had leeren kennen, begreep, dat ook na het ophouden van het eigenlijke oorlogsgevaar, voor den militair nog tal van gevaren en verzoekingen bleven dreigen. Wel verre van hare taak thans als afgedaan te beschouwen, wilde zij nu hare zorgen verdeelen over de zieken in de barakken en de herstellenden en gezonden in het legerkamp. Zij keerde van Scutari terug naar de Krim, al wist zij maar al te goed, hoe hevig de winter, die nu weder aanstaande was, daar kon heerschen; en vestigde het hoofdkwartier van den verplegingsdienst op een der