is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Balaclavaheuvels in het centrum van het terrein harer werkzaamheid. Zij leefde daar met drie zusters in een kleine keet, bestaande uit drie kamers, midden tusschen de barakken. „Wij hebben het hier goedschreef eene der zusters, die haar vergezelde; „de keet is netjes en „zindelijk maar het is ijzig koud. 's Nachts bevriest „hier alles tot zelfs de inkt." Eens op een ochtend werden de zusters wakker onder een laag sneeuw, die door de reten van het dak naar binnen was gewaaid. Maar geen sneeuwjacht, geene onbegaanbare wegen konden Florence weerhouden van hare dagelijksche bezoeken aan de barakken en aan de tenten, waar zij van allerlei in gang wist te brengen voor de uitspanning en de ontwikkeling der manschappen; want nu hare zorgen voor het lichaam niet meer zoo overwegend waren, was zij bedacht op het zedelijk en verstandelijk welzijn der mannen en op hun vermaak tevens. Zij stichtte hier en daar kleine leesbibliotheeken, waartoe koningin Victoria haar zelve boeken en tijdschriften zond; en de leeshutten, zooals men ze noemde, waren steeds druk bezocht. De lezingen en cursussen, die gedurende dezen winter voor de soldaten werden gehouden door de aalmoezeniers en door de officieren, hadden hare warme belangstelling en zelfs hielp zij een café oprichten als tegenwicht voor de gewone cantines, waar veel dronkenschap heerschte. Zij wekte de mannen op om aan hunne betrekkingen tehuis te schrijven en