is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid verlaten. Aan den vooravond van haar vertrek ontdekte zij, dat een zestigtal vrouwen, die hare echtgenooten zonder verlof waren gevolgd naar de Krim en die men daar had geduld, omdat haar arbeid waarde had, voor Sebastopol waren achtergelaten, toen de regimenten onder zeil gingen. De ongelukkigen omringden jammerend en klagend Miss Nightingale's woning en deze wist nog van de autoriteiten te verkrijgen, dat zij op een Engelsch schip zouden worden gerepatrieerd. Voor haar vertrek had zij nog uit eigen middelen een gedenknaald doen oprichten voor de gevallenen op een der hoogste heuvels bij Balaclava, een reusachtig wit marmeren kruis, twintig voet hoog, dat tot ver in zee zichtbaar is en door de zeelieden het Nachtegaalkruis wordt geheeten. Op hare doorreis van de Krim naar Engeland overtuigde zij zich nog, dat het hospitaal te Scutari geheel was ontruimd. De Turksche Regeering had de gebouwen weder overgenomen; maar hare eigene vertrekken in den Zuidertoren werden nog jaren lang gelaten juist als toen zij ze bewoonde. De sultan zond haar als afscheidsgift een kostbaren diamanten armband. Van koningin Victoria had zij nog voor hare afreis ontvangen een prachtig halssieraad naar een eigen ontwerp van prins Albert: een St. Joris kruis met het naamcijfer der koningin in het midden en daaromheen, als randschrift: zalig zijn de barmhartigen.1)

i) The letters of Queen Victoria. 1837—1861. Vol. 111. pag. 170.