is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Enkel er op bedacht zich te onttrekken aan alle openbaar huldebetoon, sloeg Florence Nightingale het aanbod der Engelsche Regeering om haar op een oorlogschip naar Engeland terug te voeren af, en begaf zij zich aan boord van een Fransch schip naar Marseille. Met den nachttrein haastte zij van daar naar Parijs om er eenigen tijd rust te nemen bij hare oude vriendinnen, de Zusters van Sint Vincentius de Paulo. Onder den naam van Miss Smith ging zij vervolgens scheep naar Engeland en bereikte zonder te worden opgemerkt Lea Hurst, haars vaders landgoed, waar zij, naar de overlevering wil, door eene achterdeur het huis binnenging en eerst toen door eenen ouden hofmeester werd herkend. Zoodra hare aankomst bekend werd, uitte de publieke belangstelling zich op alle denkbare wijzen. Nog eer zij het oorlogsterrein had verlaten, had de natie op tastbare wijze uitdrukking willen geven aan een overweldigend gevoel van dankbaarheid. Mr. Herbert, die er over werd geraadpleegd, raadde tot het bijéénbrengen van een Ni ght i ngalefond s ter oprichting van een model-ziekenhuis, waar Florence Nightingale haar systeem in volle werking zoude kunnen brengen. „Het schoonste loon, dat Miss Nightingale „van haar volk kan ontvangen," verklaarde hij, „is een „nieuw veld van werkzaamheid. Men kan haar niet beter