is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„eeren dan door haar nieuwen arbeid op te dragen." Bij hare aankomst bedroeg de som, die sedert aan groote en kleine bijdragen daarvoor inkwam, aireede circa £ 45.000. Daarnevens stroomden nog tal van geschenken en huldeblijken toe. In nieuwsbladen en brochures, in zangen en balladen, werd haar lof verbreid ; haar portret diende als reclame bij de verpakking van alle mogelijke koopwaar. Mr. Punch, die hare onderneming eerst zoo grappig had gevonden, gaf nu eene groote teekening met „Mr. Punch's ontwerp voor „een standbeeld voor Miss Nightingale," waarop deze werd voorgesteld in het costuum, dat zij en de andere verpleegsters in de hospitalen plachten te dragen, het woord Scutari op den zoom van haar kleed, eenen gewonden soldaat aan de hand en op het voetstuk eene voorstelling van den barmhartigen Samaritaan. Duizenden en nog eens duizenden trokken naar het park om Lea Hurst als ter bedevaart, in de hoop haar, al ware het slechts even, te zullen zien; maar „de heldin „van de Krim" bleef onzichtbaar; men moest er in berusten, dat deze voorloopig althans volstrekte afzondering verlangde, terwijl haar gezondheidstoestand een tijd van rust inderdaad dringend noodzakelijk maakte.

Weldra was zij echter genoeg hersteld om gevolg te geven aan eene uitnoodiging van koningin Victoria om gedurende eene maand op Balmoral haar gast te zijn; en daarna vestigde zij zich te Londen, als van ouds