is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeerig om in het centrum van actie te verkeeren. Daar trad zij dadelijk in eene drukke correspondentie met vele harer oude pleegkinderen, die zich vol vertrouwen tot haar wendden met de vraag: hoe weder aan werk te komen, hoe zich een pensioen te doen uitkeeren, hoe zich te doen opnemen in een gesticht, hoe hulp te vinden voor weduwen en weezen van gevallen kameraden; en steeds wist zij raad te schaffen en afdoende hulp. Daar het bekend werd, dat zij zeer rijk was, werd zij bovendien overstelpt met bedelbrieven, in die mate zelfs, dat zij er in de Times tegen moest protesteeren; maar nooit, verklaarde zij herhaaldelijk met groote voldoening, nooit had een Engelsch soldaat bij haar gebedeld om geld.

Zij begon allerlei plannen te smeden in verband met de bestemming, die zij aan de gift der natie, het Nightingale-fonds wilde geven; en toen in 1857 de groote opstand in Engelsch-Indië uitbrak, ging haar oude ijver zelfs zoo ver, dat zij der Regeering aanbood om binnen de 24 uren scheep te gaan en daar ginds haar werk in de hospitalen te hervatten. Maar hare naaste betrekkingen waarschuwden de autoriteiten, dat het aanbod niet mocht worden aangenomen, dat zij nu zich zelve overschatte. Lichamelijk kon zij maar niet recht meer op krachten komen; en allengs werd het zelfs duidelijk, dat de ziekteaandoening, waaraan zij sedert haar vertrek uit de Krim lijdende was, wel tijdelijk