is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was bewerkt voor het denkbeeld, dat zij voorstond; het prestige van haren naam moest haar willige volgelingen toevoeren, meende zij, en toch moest zij hare hand aftrekken van dit werk! Maar zij berustte en droeg het beheer van het Nightingale-fonds op aan een comité, zich zelve slechts eene adviseerende stem voorbehoudende. Twee derden der jaarlijksche renten zouden nu door dit comité worden besteed voor de opleiding van gasthuisverpleegsters en het andere derde zoude moeten dienen voor de opleiding van vroedvrowen, waaraan destijds in Engeland op het platte land een volslagen gebrek heersclite. Aan het St. Thomasgasthuis, een der oudste Londensche gestichten voor zieke armen, waar door de matron, eene vriendin van Florence Nightingale, Mrs. Wardroper, de weduwe van een bekwaam geneesheer, reeds een begin van reorganisatie was gemaakt, zoodat fatsoenlijke vrouwen het er tenminste harden konden, — toen Mrs. Wardroper er in functie kwam, vond zij slechts ééne verpleegster, die niet was verslaafd aan den drank,— werd nu een nieuwe vleugel bijgebouwd voor de huisvesting en het onderricht van de leerlingen der op te richten Nightingale-School. Het groote doel der school moest zijn: niet de vorming van ziekenverzorgsters in den eigenlijken zin, maar de opleiding van krachten, die vervolgens elders reorganiseerend en onderwijzend zouden optreden: de Nightingale-

n