is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begin alleszins bevredigend; maar naar Florence's eigen schatting was het dat allerminst. Zij had op eenen gansch anderen toeloop gehoopt; maar het bleek, dat de Engelsche jonge meisjes nog niet veel roeping gevoelden voor het verpleegstersvak; dat dit vak nog bitter weinig in tel was. Bovendien Florence Nightingale, daarginds, in de verte, de gewonde soldaten verplegende, werd wel gevierd als eene nationale heldin; maar Florence Nightingale, te huis ijverend tegen sleur en vooroordeel, was heel wat minder populair. Haar streven naar eene reorganisatie van het gasthuiswezen werd door velen ongepast en sentimenteel geacht. Dat waren dingen, die in den loop der tijden nu eenmaal zoo waren geworden en waar dus niets aan te veranderen viel. Eene deftige vrouw uit Florence Nightingale's naaste omgeving ging zelfs zoover van te verklaren: het mocht dan al waar zijn, dat de verpleegsters in de ziekenhuizen aan den drank waren, maar dat was toch al minder het geval dan vroeger en bakers dronken ook altijd; het was voor die soort van menschen toch ook werkelijk niet te doen om heele nachten op te zitten zonder dat, en als zij het eens al te erg maakten, kon men ze immers weg zenden en andere nemen. Zelfs in medische kringen was men weinig ingenomen met het plan; meer dan één geneesheer protesteerde als tegen eene persoonlijke beleediging tegen Florence Nightingale's bewering, dat

n*