is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tory of Nursing van Nutting and Doek, dat toen zoo druk werd geschreven over epidemische huidziekten in gasthuizen: over het verband tusschen diphtheritis, kanker en hospitaal-infectie: over de grootere sterfte aan koortsen in de gasthuizen dan in de woningen der armen zelf: over den met vergif doortrokken atmosfeer van oude ziekenhuizen: altemaal plagen, die de moderne verpleegster nauwelijks nog bij name kent, doch die destijds een maar al te wezenlijk bestanddeel van het leven der verpleegster uitmaakten.

VI.

De propaganda ten bate van haar lievelingsdenkbeeld, dat Florence Nightingale nu enkel nog maar met de pen kon dienen , werd het uitgangspunt eener omvangrijke litteraire werkzaamheid. Meest bekend geworden is het boekje, dat in 1860 verscheen onder den titel: Notes on Nursing: What itisandwhatitis not, een werkje, dat om den aangenamen, populairen vorm telkens en telkens is herdrukt, bij tien duizenden van exemplaren aftrek vond, en ook in verschillende talen werd overgezet; in het Hollandsch door Mevrouw Busken Huet. Dit boekje is niet bedoeld als eene handleiding voor ziekenverpleging maar enkel om het nadenken op te wekken van moeders, hoofden van scholen, oudste dochters in groote gezinnen, opzich-