is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„een ongezond werktuig van dien geest maken

„Wij zijn er niet op bedacht onzen kinderen een gezond

„bestaan te schenken De gezondheid van den

„enkeling maakt de gezondheid van de gemeenschap. „Alleen als de enkeling gezond is, is de gemeenschap

„gezond Wij staan nu nog op den drempel. In

„de toekomst, die ik niet zal zien, want ik ben oud. „zullen beter wegen open gaan. Mogen dan de methoden, „die ieder kind, ieder menschelijk wezen de best „mogelijke gezondheidskansen verzekeren, de methoden, „die de beste genezing brengen , geleerd en in toepassing „zijn gebracht! Ziekenhuizen zijn een voorbijgaande „factor in onze beschaving en zeker niet bedoeld om „blijvend te zijn. Laat ons hopen, dat de dag eens zal „komen, waarin iedere moeder eene gezondheidsver„zorgster zal zijn."

De toepassing van al deze, toen zoo nieuwe, beginselen en begrippen, leidde naast de opleiding van verpleegsters tot eene krachtige reorganisatie der verpleging zelf, in ziekenhuizen, armenhuizen, werkhuizen, weeshuizen, krankzinnigengestichten en daarmede gelijk te steilen inrichtingen. Een eerste begin werd daarmede gemaakt in 1865, in het groote stedelijke armenhuis te Liverpool, waar, zooals men met beroep op hare hulp aan Florence Nightingale meldde: „ongeveer 1200 „zieken in alle stadiën van alle denkbare ziekten onder „de zon waren ondergebracht. De ongeneeslijke kranken,