is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„beschouwd is het gezondheid en niet krankheid, die „God voor ons heeft bedoeld. Maar helaas, er zijn „meer handen om ons op te richten als wij gevallen „zijn, dan handen om ons te wijzen, hoe wij staande „kunnen blijven. Het is Gods bedoeling niet, dat „moeders altijd een doctor en eene verpleegster achter „zich zullen hebben; het is Zijn wil, dat het kind verzorgd zal worden door de moeder. Maar de rechte „zorg voor de gezondheid moet worden geleerd als een „vak, even goed als het naaistersvak of welk ander „vak ook." Wijkverpleegsters moesten daarom niet alleen den lieden de eerste hygienische waarheden kunnen bijbrengen , hen weten te overtuigen , dat het niet noodig of wenschelijk is den mesthoop er op na te houden vlak voor de deur of onder het raam, hun kunnen wijzen, dat een raam zoo kan worden gemaakt, dat het open en toe kan, — zij moesten desnoods ook als schoonmaaksters kunnen optreden, een weerbarstig kind kunnen wasschen, laten zien, hoe frisch het is als de wanden helder worden gewitkalkt en nimmer aarzelen om ter wille van het voorbeeld bij zulke werkjes zeiven de hand aan te leggen. „Het is zeker niet mijne „bedoeling" herhaalde Florence dikwijls, „dat verpleegsters als regel zeiven zullen poetsen, schuren en „schrobben; dat ware verspilling van kracht. Maar „zij behooren met daden te kunnen bewijzen , dat zij „geenen enkelen arbeid beneden zich achten, of er niet

12*