is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tijdperk voor de vrouw om het zoo eens te noemen, „hadden mijne zusters en ik geen enkel van de voorrechten , die den tegenwoordigen jongen meisjes ten „deel vallen."1) Twee jaren lang ging zij met hare lievelingszuster, Harriet, later Mrs. Meuricoffre, school te Newcastle; maar hare eigenlijke opleiding dankte zij toch in hoofdzaak aan hare moeder, die er streng de hand aan hield, dat hare dochters al wat zij ondernamen ook zoo goed mogelijk ten einde brachten en haar opwekte om ten minste in één ding uit te munten; en die zedelijke tucht, verklaarde Josephine later', woog wel op tegen ons gebrek aan positieve kennis. Bovendien was Josephine's vader, John Grey of Dilston, in zijne geboortestreek, het ons uit Walter Scott's romans en balladen wel bekende Borderland, eens het schouwtooneel van krijg en roof en burgeroorlog, en woest en onherbergzaam gebleven, nog lang nadat de laatste Stuart er zijnen wanhopigen strijd om de kroon van Engeland had gestreden, de wegbereider van betere economische verhoudingen , van betere cultuur, waarvan hij op zijne eigene gronden het voorbeeld gaf en zoo door aanschouwing tot navolging opwekte. Wandelend en rijdend over zijne bezittingen om een wakend oog te laten gaan over wat er werd aangeplant

]) Josephine Butler. In memoriam Harriet Meuricoffre, pag. 8.