is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„lijkheid aanschouwde. Nog weder later kwamen de „actie, de strijd naar buiten en daarmede ook, de Heer „zij er voor geprezen, de verlichting en de hoop en „de leiding, die Hij nimmer onthoudt aan wie zoeken „en vragen en kloppen; eene hulpe, die hun wordt „een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is'). Men zal „nu ook begrijpen", voegde zij er nog aan toe, „waarom „ik van dat tijdstip, met het oog op mijnen Verlosser „geslagen, tot devies heb gekozen de woorden van „den dichter Whittier:

Wherever Freedom's vanguard goes,

Where stand or fall her friends or foes,

I know the place that should be mine."

In Januari 1852 huwde Josephine Qrey den negen jaren ouderen predikant George Butler, die den geestelijken staat had gekozen om zoo naar Engelsch gebruik te beter als opvoeder en onderwijzer te kunnen optreden. De eerste vijf jaren van haar huwelijk bracht zij dan ook door te Oxford, waar George Butler lezingen hield over de aardrijkskunde, toen aan die academie een nog weinig beoefend vak, over kunst en kunstgeschiedenis. Josephine stond hem daarbij trouw ter zijde. Voor zijne geographische voordrachten teekende

i) Hebreëen 6 : 19.