is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de wijzen, een man, die waarheid spreekt, naar het „hart hem die ingeeft. Zoo werd ik getroost en ver„licht. Ik begon zijn beeld te herkennen in de woorden „van den 15den psalm: O Heere, wie zal verkeeren „in Uwe tente en wie zal wonen op den berg Uwer „heiligheid ? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt „en die met zijn hart de waarheid spreekt; die met zijn „tong niet achterklapt, zijnen metgezel geene smaadheid „aandoet en geene smaadrede opneemt tegen zijnen naaste, „in wiens oogen de verworpene veracht is; maar hij „eert degenen, die den Heer vreezen; hij heeft gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet

„die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid."

II.

Te Oxford werden Josephine en haren echtgenoot twee zoons en één dochtertje geboren; maar toch bleek meer en meer, dat zij er niet kon aarden. Het klimaat ondermijnde hare gezondheid en voortdurend leed zij aan koorts. In die jaren, toen de tegenwoordige sluizen en afvoerkanalen nog niet waren aangelegd, stond het land om de stad des winters meestentijds onder water. „De „stad had dan geheel het voorkomen van een eilandje," schrijft Mrs. Butler, „en deed met de weerspiegeling „van hare torens en kerken in het donkere water er om „heen aan Venetië denken .... Maar de lucht, die men