is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nen, des morgens vroeg van huis gaande en eerst in den „avond weder terugkeerende, bleef ik het grootste deel „van den dag alleen thuis, altijd vervuld van die ééne „gedachte: wat zoude de tegenwoordigheid van mijn „dochtertje mij nu veel waard zijn! De meesten van „hen, die met mij een soortgelijk verlies hebben door„leefd, zullen begrijpen wat ik bedoel, als ik zeg, dat „ook de smart hare tijden heeft van eb en vloed. Als „de bitterste weken voorbij zijn, gaan de golven terug „en treedt eene rustige kalmte in, die het natuurlijk „gevolg is van eene tijdelijke uitputting van ons weerstandsvermogen tegenover het leed, dat ons trof. Doch „dan komt een nieuwe vloedgolf en breekt bruisend op „den oever. Maar wie zal het wezen der smart ont„leden? Wie kan dit mysterie ontraadselen, zijne schijnbare tegenstrijdigheden verzoenen, zijne overdrijving, „zijne zwakheid en zijne kracht verklaren?

„Ik leed onuitsprekelijk gedurende de eerste maanden „van ons verblijf in Liverpool; muziek, kunst, lectuur, „niets kon mij afleiding geven of mijne belangstelling „wekken. Ik gevoelde enkel maar eene onwederstaan„bare behoefte om lieden op te zoeken nog ongelukkiger dan ik het was, want ik wist maar al te goed, „dat die er bij duizenden waren. Ik overschatte mijn „leed niet; ik was mij enkel maar bewust, dat mijn hart „leed dag en nacht, en ik meende, dat het eenige „mogelijke geneesmiddel was andere harten te vinden,