is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zand langs de huizen, of van het afval van de marktplaatsen in de armenwijken. Bovendien zijn de vrouwen „in Lancashire, het graafschap waarin Liverpool ligt, „forsch en beslist. Diegenen van haar, die tot eene week „of eene maand opsluiting in het werkhuis waren veroordeeld , waren het meest voor vechten en schelden, „voor diefstal of voor dronkenschap. Onder haar had „men gemakkelijk de elementen kunnen vinden voor een „goed corps flinke werksters in dienst van eene eerlijke „zaak. Maar er waren ook anderen, het kroost van „drankzuchtige en misdadige ouders, arme krachte„looze planten, ware inenschelijke ruines en met dezulken was het haast onmogelijk iets uit te richten."

Geholpen door eene liarer zusters, die, weduwe geworden, zich met haar aan dezen arbeid wijden wilde, maakte Mrs. Butler op de bovenverdieping van haar huis een begin met de huisvesting van een zoo groot mogelijk aantal meisjes, die een nieuw leven wilden beginnen en die zij opnam in haar gezin; menigeen vond er ook eene rustige plaats om in vrede te sterven. Maar op den duur bleek dit op groote practische bezwaren te stuiten. Mr. en Mrs. Butler huurden nu in de nabijheid hunner woning een huis, dat zij geheel voor dit doel inrichtten, in de hoop, dat de noodige gelden wel zouden inkomen. Dit Rusthuis, zooals zij het van den beginne noemden, heeft jarenlang bestaan en werd toen de familie Butler Liverpool metter-