is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8°. omdat de oorzaken dezer ziekte in de eerste plaats zijn van zedelijken aard en niet van lichamelijken. Het zedelijk kwaad, waaruit deze ziekte voortkomt, maakt dit geval een geheel ander dan dat van pest of van andere epidemieën, die onder politie-toezicht door den openbaren gezondheidsdienst moeten worden bestreden. Wij meenen, dat men gehouden is om, veeleer dan maatregelen te nemen ter regeling van een weerzinwekkend kwaad, te trachten dat kwaad in zijne oorzaak te beteugelen en wij durven aannemen, dat beter onderricht en eene wijzere wetgeving die oorzaak zouden kunnen weg nemen.

Dit manifest, dat onmiddelijk door alle dagbladen werd overgenomen, veroorzaakte eene onbeschrijfelijke opwinding. Allerwege werd het besproken en betuigingen van sympathie stroomden toe, zelfs uit het buitenland: van Victor Hugo, van Mazzini, van eenige Genueesche vrouwen. „Wij konden de aanneming dezer „schandelijke wet niet tegen houden," zoo besloot in een schrijven aan Mrs. Butler de secretaris van het Rescue Society eene breede opsomming van wat er door dit Genootschap tot redding van gevallen vrouwen reeds was gedaan door middel van audienties bij den Secretaris van Staat en bij anderen, door het indienen van een memorandum bij alle Parlementsleden en door de verspreiding van afdrukken daarvan bij duizenden van