is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bestrijding van het kwaad, dat in de Wet op de Besmettelijke Ziekten schuilde, was naar Mrs. Butler's meening te noodzakelijker, omdat het tweeledig was, dat wil zeggen: beide zedelijk en staatsrechterlijk gevaarlijk. „Het eerste," schrijft zij, „werd door bijna „alle oprechte mannen en vrouwen als bij instinct ge„voeld; maar om het tweede naar waarde te schatten „behoefde men nauwkeuriger kennis van de wetgeving „en van de constitutie des lands dan althans vrouwen „over het algemeen plegen te bezitten. Op dat punt „vooral moesten deze helder en duidelijk worden inge„licht; want de toepassing van deze groote openbare „tyrannie drong vrouwen zoo goed als mannen de vraag „op: Waar is de grens van menschelijke wetgeving? „Waar is het punt, waarop wij moeten beslissen, of „wij Gode meer gehoorzaam zullen zijn of menschen?"

In eene brochure van hare hand, die in 1871 verscheen, als de eerste van een lange reeks over dit en aanverwante onderwerpen, heet het dan ook: „de zedelijke „zijde van deze zaak is ontwijfelbaar de meest belangrijke, want daarin ligt al het andere reeds opgesloten „Maar er is toch nog eene andere zijde van het vraagstuk, die mijns inziens nog niet helder genoeg is in „het licht gesteld, en dat is de staatsrechterlijke zijde „dezer wetgeving met haren onvermijdelijken terugslag „op het zedelijk en maatschappelijk leven van het „volk .... Het Parlement nu heeft, toen het de