is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238

kerk, in zake de openbare zedelijkheid, werd hij door zijne collega's met gesis en gefluit begroet, zoodat het hem onmogelijk werd zich te doen verstaan, en de voorzitter, ofschoon persoonlijk met hem bevriend en in dezen met hem één van zin, hem moest verzoeken van het woord af te zien. Maar heftiger nog, handtastelijk zelfs, werd het verzet, toen de Ladies' National Association bij eene verkiezing te Colchester zich verklaarde tegen de keuze van eenen candidaat, die optrad als voorstander der wet en zich er op beroemde, dat hij als gouverneur van het eiland Malta aldaar het stelsel met onverbiddelijke gestrengheid had toegepast. Te midden van al de opwinding en den hartstocht, die eene verkiezing in Engeland plegen te kenmerken, werd te Colchester eene groote openbare vergadering belegd in den schouwburg.

Mrs. Butler zoude daar dien avond zelve niet spreken. „Ik wachtte in eene belendende kamer met eenige vrienden het uur der samenkomst af," schrijft zij. „Daar „hoorden wij duidelijk het gedruisch van het met vijandige bedoelingen toestroomende publiek, dat heter „op toelegde den onzen het spreken te beletten. Het „werd aangezet door houders van verdachte huizen te „Colchester, die vast besloten waren ons het verblijf „in de stad onmogelijk te maken. De Heeren, die „spreken zouden, gaven mij vooraf hunne horloges „en wat zij aan waarden bij zich hadden, in bewaring.