is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nergens een rijtuig had kunnen vinden, kon ik weder „voortgaan. Eindelijk vonden wij eene toevlucht in „een netten kruidenierswinkel, waar de eigenaar, een „Methodist, dien wij van naam kenden, ons hartelijk „welkom heette. Hij maakte het mij gemakkelijk tusschen zijne hammen , zijn zeep en zijne kaarsen om te „wachten tot het rijtuig, dat hij liet halen, komen „zoude en wreef zich genoegelijk de handen, al maar „zeggende: „wat een heerlijk ding, dat gij hier zijt, „„veilig en wel." Onderwijl hoorden wij vrouwen, die „op de samenkomst waren geweest, in groepjes voorbij „gaan en vingen wij brokstukken op van hare gesprekken. „Meest was het: „Zij heeft gelijk, zij heeft wis en zeker „„gelijk. Als ik ooit kiesrecht krijg, stem ik op haar." „Vervolgens gingen wij per rijtuig terug naar onze vrienden, die zeer bekommerd over ons waren geweest. „Op het oogenblik logeer ik nog altijd bij den arbeider; „het is er klein maar keurig netjes. Zaterdag hoop ik „thuis te komen. Wat zullen wij dan een heerlijken „Zondag hebben samen."

Nog woester waren de tooneelen, die werden afgespeeld bij de verkiezing te Pontrefact, waar de regeeringscandidaat, van wien bekend was, dat hij het stelsel in de zuidelijke havenplaatsen van Engeland reeds met kracht had doen toepassen, toen hij door een der kiezers in eene vergadering daarover werd geïnterpelleerd, dezen met zijn stok te lijf ging als