is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdoend argument, Terwijl dit voorviel, zoude Mrs. Butler eene samenkomst met vrouwen houden, meenende dit ongestoord te kunnen doen, als de aandacht der mannen door eene vergadering elders werd vast gehouden. Niet dan met de grootste moeite was het gelukt eene passende plaats van samenkomst te vinden; niemand wilde zijn lokaal daar voor verhuren en ten slotte moest men zich tevreden stellen met eenen ruimen hooizolder even buiten de stad, welke zolder enkel bereikbaar was langs een ladder en door een valluik. Toen het uur der samenkomst daar was, bleek, dat kwaadwilligen er den vloer met peper hadden bestrooid. Inderhaast trachtte men nog het ergste met emmers water weg te spoelen, „maar het bleef toch hinderlijk voor keel en „oogen," verhaalt Mrs. Butler. „Wij begonnen echter „met gebed en de vrouwen luisterden met gespannen „aandacht, blijkbaar vastbesloten pal te staan voor „de goede zaak, toen wij in ééns eene sterke brand„lucht roken, door de reten in den vloer rookwolken „zagen opkrullen en een dreigend geluid onder ons „hoorden. Op eens zagen wij het valluik opengaan „en in de opening manshoofd na manshoofd verschijnen, „tot er geen ruimte meer over was. Een uitweg was „er niet voor ons: de ramen waren te hoog boven den „grond en doodelijk verschrikt drongen wij vrouwen in „een hoek op elkander als schapen, die door wolven „worden overvallen Het is haast niet mogelijk