is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„niet dat ontwaken van het geweten bij alle natiën „beleefd."

De studie van het beginsel van reglementeering van de ontucht door den Staat had doen zien, dat de invoering daarvan in Engeland, het eenige land waar het tot nog toe niet bestond, het gevolg was geweest van een krachtig internationaal streven, uitgaande van Frankrijk en gepropagandeerd op verschillende internationale medische congressen te Brussel, te Parijs, te Weenen, te Petersburg, te Rome en te Bordeaux, op welke congressen de voordeelen eener vastaanééngesloten, internationaal georganiseerde zedelijkheidspolitie werden bepleit. Het was de geheime werking eener kracht, die in het donker, op den achtergrond, hare plannen smeedde, het goed vertrouwen der groote menigte misleidende omtrent de ware strekking van haar streven en de onvermijdelijke gevolgen daarvan, namelijk: „de willekeurige tyranniseering van de ééne „sekse onder de zinspreuk Salus populi suprema „lex, als den dekmantel van een stelsel van zelfzucht „en cynisme zoo weerzinwekkend als er ooit een door „materialistische, zinnelijke geesten werd beraamd." Maar zoodra dit feit duidelijk werd onderkend, gevoelde men ook, dat het noodzakelijk was dit internationale kwaad te bestrijden op internationaal terrein, dat wil zeggen overal, waar het zich openbaarde. En juist toen in Engeland zelf de strijd hopeloos scheen, vatte