is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„trotseeren maar het ijs, dat zoo vele harten op het „vasteland heeft verstijfd. Breng dus met u iets van „den gloed van dat geloof, dat bergen kan verzetten. „De adem des Allerhoogsten kan de ijsbergen doen „smelten en een groot vuur doen ontbranden." Ook in Protestantsche kringen te Parijs, waar Mrs. Butler met haren echtgenoot en hare beide zonen de wintermaanden van 1875 doorbracht, werd zij vooral door de Heeren de Pressensé, Monod, Coppet en anderen met warmte begroet. „Nu kunnen wij alles uitspreken „wat wij reeds zoo lang met moeite in ons hart besloten „hielden, heette het telkens. Hare groote gemakkelijkheid van Fransch spreken, hare hoogst beschaafde wijze van optreden, hare bevallige, elegante verschijning meer nog dan hare uitstekende introducties bezorgden haar allerwege een sympathiek gehoor: bij Frédéric Passy, bij Jules Simon, destijds President der Fransche Kamer, bij Louis Blanc en ook in de bekende salons van dien tijd. Overal waar zij kwam, gaf men haar volmondig toe, dat haar streven een eisch des tijds was maar toch ook: „te hoog en te heilig om ingang „te kunnen vinden." „Ik verneem, dat zij u tegen „werpen, dat uwe zending te hoog en te heilig is om „ingang te kunnen vinden," schreef Mrs. Butler's zuster en trouwe medewerkster, Mrs. Meuricoffre, haar uit Napels; „maar is het toch niet vreemd, dat men altijd „maar blijft denken, dat er iets verdienstelijks in is