is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen van haar streven mogelijk achtten. „Het wordt „een moeilijke kruistocht," verklaarde Mr. Humbert, die haar had vergezeld, na een ouderhoud met den ex-prefect der Parijsche zeden-politie, den voorganger van Mr. Lecour. Een warm onthaal begon haar woord echter te vinden in arbeiderskringen, waar zij werd ingeleid door Mr. de Pressensé en andere Protestanten van naam. Op een dezer samenkomsten werd een harer bestrijders tot zwijgen gebracht door de hartstochtelijke kreten der aanwezige vrouwen, allen uit den kleinen burgerstand, die, toen zij hem vol minachting hoorden spreken over die ongelukkige vrouwen, die uitgeworpenen der samenleving, als met éénen mond riepen: „maar de mannen, de mannen, zijn die dan „niet ook schuldig, laag en verachtelijk." Telkens op nieuw ontving Mrs. Butler betuigingen van sympathie van magistraatspersonen, als van C. de Bourbonne, vrederechter te Reims, die verklaarde: „Ik heb „de bewijzen in handen, dat de politie een der hoofdoorzaken is van het laag zedelijk peil en van de verdorvenheid in onze groote steden. Zonder veel opleiding, van eene moraliteit, die minstens twijfelachtig „mag worden genoemd, in het bezit van eene arbitraire „macht, die aan alle contröle ontsnapt, worden de „beambten der zedenpolitie geloofd op hun woord „alleen, en hunne verslagen hebben kracht van bewijs." Het gevolg was dan ook eene levendige bespreking in