is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele opheffing daarvan, hetzij tot het aanbrengen van noodzakelijk gebleken verbeteringen.

De prefect der zedelijkheidspolitie , Mr. Lecour, bracht daar tegen in, dat de Gemeenteraad van Parijs niet over de zedelijkheidspolitie was gesteld en beriep zich als rijksambtenaar op den minister van Binnenlandsche Zaken, ten gevolge waarvan het gemeenteraadsbesluit tot instelling eener Commissie van Onderzoek door maarschalk Mac Mahon, destijds president der Fransche Republiek, werd gecasseerd. De Parijsche Gemeenteraad liet zich echter niet uit het veld slaan en drie dagen later nam hij een besluit, waarbij kortweg, zonder nadere toelichting, eene commissie van 12 leden werd ingesteld. Deze commissie, die onmiddelijk aan het werk ging, noodigde verschillende buitenlandsche autoriteiten uit om voor haar te komen getuigen: onder anderen uit Zwitserland Mr. Humbert, uit Italië Mr. Natan, uit België Mr. Nicolet, uit Engeland Professor Stuart en Mrs. Butler met haren echtgenoot. „De com„missie hield dag aan dag zitting in eene groote zaal „van het oude Palais du Luxembourg," schrijft Mrs. Butler, „en arbeidde nauwgezet en aanhoudend. „Toen wij voor haar verschenen, werden wij getroffen „door de ouderwetsche, statige pracht van dien ouden „koningshof, die nu voor regeeringsbureaux is ingericht, „maar meer nog door de hoffelijke, welwillende ontvangst, die ons gewerd. Het was een waar genoegen