is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„nog eene kleine hulp in de huishouding; maar er zijn „duizenden van ongehuwde vrouwen in Parijs, die geen „schepsel ter wereld hebben om op te steunen. Velen van „die meisjes kennen zelfs hare eigen afkomst niet. Zij „komen ter wereld met gebonden handen, als bastaarden, weezen, verworpenen der maatschappij. Haar „leven, willen zij deugdzaam zijn, is ééne groote worsteling van de wieg naar het graf. Maar de meesten „van haar worden van kindsbeen af door belanghebbenden en door de politie op ontucht afgericht. Jaar„lijks maken tien duizend vrouwen eenen tijd van „opsluiting in de gevangenis St. Lazare door. leder „van haar, al is zij enkel maar gearresteerd, omdat zij „dakloos was, of alleen langs straat liep, of bedelde, „komt de gevangenis uit gestempeld met dien onuit„wischbaren stempel van schande en van vogelvrijverklaring, die St. Lazare ieder, die er binnentreedt, nu „eenmaal opdrukt. Haar goede naam is weg en op die „wijze worden de rijen der prostituées aangevuld door „de overheid zelve. Onze samenleving is verantwoordelijk voor zooveel zonde en ellende en zal eenmaal „hare schuld aan de beleedigde en tot waanzin gedre„ven vrouw moeten boeten. Onze verwoeste monu„menten," (het was weinige jaren na het optreden der Commune met haar gevolg van pétroleuses dat dit werd gezegd) „onze verwoeste monumenten hebben er „reeds een begin van te zien gegeven. Het handschrift