is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

internationale bond onder den naam van Fédération brittanique et continentale pour 1'abolition de la prostitution envisagée comme institution légale et tolérée. Toen de bond zich ook tot andere werelddeelen uitbreidde, werden de woorden et continentale vervangen door continentale et générale. De levendige indruk allerwege gemaakt door Mrs. Butler's brochure, Een stem in de Woestijn, bezorgde dien bond eene snelle uitbreiding. Nog in het oprichtingsjaar werden afdeelingen gesticht te New-York, te Zurich, te Chaux-de-Fonds en in verschillende steden in Italië; sympathie-betuigingen met het doel kwamen in van onderscheidene Fransche predikanten , van Monseigneur Dupanloup, van verschillende Opper-Rabbynen. De eerste algemeene samenkomst van den bond had in Mei 1876 plaats te Londen en daar werd toen besloten tot het houden van driejaarlijksche internationale propaganda-congressen, het eerst in 1877 te Genève, acht dagen nadat aldaar zoude zijn gehouden het jaarlijksch internationaal medisch congres, waar, naar men wist, de wenschelijkheid van internationale regeling der reglementeering een punt van behandeling zoude uitmaken. Maar reeds de enkele tijding, dat eenige doctoren het medisch congres zouden bezoeken met het doel om die wenschelijkheid te ontkennen, deed daar dit punt van de agenda afvoeren, gelijk dit reeds het vorige jaar, toen die medische samenkomst te Phi-