is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agenten op klaarlichten dag, niettegenstaande haar wanhopig gegil weder werd teruggesleurd naar het hol, waaruit zij was ontvlucht; een voorval, dat een Zwitsersch jurist deed uitroepen: „feitelijk hebben wij hier al de praktijken, „die den slavenhouders in Amerika vrij stonden; eigen„lijk moesten wij nu ook nog bloedhonden aanschaffen „om het wild na te sporen en op te jagen."

Toen in den zomer van 1875 de Zwitsersche dagbladen de opzienbarende tijding brachten, dat eene Engelsche dame opzettelijk naar Genève was gekomen met het doel om besprekingen in te leiden over het door den predikant Borel reeds zoo lang bestreden euvel, verklaarde men algemeen schouderophalend, dat dit nu juist iets echt Engelsch was. Men hechtte er ook verder geene waarde aan, tot men hoorde, dat een Britsch-Continentale Bond om dit werk ter hand te nemen te Londen was gevormd, en nu het eerste zijner internationale congressen zoude houden te Genève. Dit wekte de belangstelling. En toen Mrs. Butler reeds in Juni 1876 met haren echtgenoot naar Zwitserland reisde om, geholpen door hare zuster Mrs. Meuricoffre en andere trouwe geestverwanten, de regeling van het congres voor te bereiden, bevond zij dat ook hier de tijden rijp werden. Na te Genève voor overvolle zalen te hebben gesproken, reisde zij over de Rijnlanden en België naar Engeland terug, overal op haren weg: te Elberfeld, te Keulen, te Luik, te Brussel groote verga-