is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

publiek wist te brengen, aangegeven, gelukte het aan Ds. Pierson in wijden kring instemming te wekken met het doel derFédération Abolitioniste; en in 1877 reeds werd in een druk bezochte vergadering te Utrecht in beginsel tot aansluiting besloten. Zoo vond Josephine Butler hier het terrein wel voorbereid, toen zij er in 1883 te 's Gravenhage op de derde internationale samenkomst der Federatie kwam spreken en er eenige moedige vrouwen bereid vond om te stichten den Nederlandschen Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn als Nederlandsche vertakking van de F é d é r a t i o n Abolitioniste. Maar zonder moeite was het niet gegaan. „Hier in Holland," had Ds. H. Pierson aan Mrs. Butler geschreven, „hier in Holland staan wij dikwijls in eene „moeilijke verhouding tot onze welmeenende vrienden,

„tot de Christelijk gezinden onder hen vooral

„Die moesten begrijpen, — maar zij vergeten het al te „veel, — dat zij in Christelijke landen mede verantwoordelijk zijn voor den geest waarin de wetten worden „gemaakt. Velen van hen schijnen de Regeering in „haar innerlijkst wezen te beschouwen als eene wereld„sche, ongoddelijke instelling, eenigszins alsof zij in een „heidensch land woonden, bijvoorbeeld onder de heerschappij der Romeinsche keizers. Toen had de Kerk „inderdaad geene andere roeping dan zoo vele zielen te „redden als zij slechts kon toebrengen tot de kudde van