is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich aan verleiding schuldig maken, bleef de meerderheid in het Parlement er desniettemin op staan, dat die strafbepalingen ook zouden gelden voor mannen, die zich aan dit misdrijf schuldig maken en dat alle ongelijkheid tusschen misdadigers en misdadigsters uit de wet zoude verdwijnen. Deze wet baande den weg tot de sedert tot stand gekomen internationale Regeeringstractaten ter bestrijding van den handel in vrouwen, waarbij de Nederlandsche Regeering onder de eersten was om zich aan te sluiten, ook voor hare koloniën.

In het tiental jaren sedert Mrs. Butler nu in 1869 het eerst haar beroemd geworden manifest in de Daily News had gepubliceerd, had echter niet alleen het werk, maar ook de litteratuur over dit onderwerp zich krachtig uitgebreid. Juist zooals zij het bij de verschijning harer brochure Eene Stem in de Woestijn had voorspeld, was die wapenroep spoedig gevolgd door tal van publicaties, waardoor een schat van statistische gegevens, wel geconstateerde feiten en zorgvuldig bewerkte wetenschappelijke conclusies was bijéén gebracht. Eerst, in een paar lijvige boekdeelen, les Actes du Congrès de Qenève, daarna eene geregelde tijdschriftlitteratuur te beginnen met het Bulletin Continental, een internationaal te Genève verschijnend maandschrift en vervolgens tal van organen van nationale abolitionistische vereenigingen in Holland, in België, in Denemarken, in Frankrijk,