is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult Uwen naaste „lief hebben als u zeiven.') Ons allervoornaamste levensdoel is te leven voor God en Gode gelijkvormig te „worden. De vrouw, die slechts huisvrouw is, kan „hare taak in haar gezin niet ten volle vervullen. Door „hare uiterste toewijding aan de materiëele behoeften „der haren verliest zij het vermogen om te voorzien in „hunne meer verheven nooden. Wil zij in werkelijkheid „de Engel des Huizes zijn, dan moet zij dikwijls wijd uitslaan de vleugelen, die haar kunnen „opheffen boven haar huis en boven wat daar in is. „God Zelf moet het eerste en groote doel van haar leven „zijn en haar gezin eerst het tweede. Om voor de haren „te kunnen wezen de trouwe rentmeester van Gods beste „gaven, moet zij zelve voortdurend en met lange teugen „uit den fontein des Levenden Waters drinken."

«) Matheus XXII : 37.