is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

met de algemeen gehuldigde begrippen van bescherming en monopolie, dat eerst jaren later de in dit werk vervatte waarheden ingang konden vinden. Eerst moest nog een smartelijk leergeld worden betaald. Het stelsel der beschermende wetten bleek ook ditmaal weder een stelsel, dat de hand, die het voerde, bloedig wondde. De werking der korenwetten van het jaar 1815 was gedurende het dertigtal jaren , dat zij van kracht bleven , eene geheel andere dan men zich had voorgesteld. Het evenwicht tusschen vraag en aanbod herstelde zich niet. De eerste levensmiddelen, het brood vooral, werden schaarsch en duur, bijna onbereikbaar voor den kleinen man. In sommige districten van Engeland heerschte langen tijd volslagen hongersnood. Onder de wanhopige, hongerende bevolking braken telkens oproeren uit, die dan door de regeering met wapengeweld werden onderdrukt.*)

Toch maakte juist de lange duur van den vrede, die voor Engeland op het einde der Napoleontische oorlogen volgde, het eenigen kloeken mannen mogelijk om, trots alle verzet van behoudzieke Tory-ministeriën, de Regeering te doen breken met verschillende thans geheel verouderde instellingen, allereerst met het overwicht der aristocratie in het Parlement, waarvan bijna de helft der leden onder den invloed van den adel en van de

l) Mc. Ollchrist. John Bright, pag. 13.