is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aandacht om hunne heldere toelichting van de groote staatkundige vraagstukken van den dag. Newington, het landgoed der Mac Larens in de nabijheid van Edinburg, was al die jaren onder hare leiding een centrum van opgewekt staatkundig leven , de verzamelplaats van de leden der liberale partij, vooral wanneer hare broeders John en |acob, in hunne latere levensjaren beiden voortdurend leden van het Lagerhuis, hare gasten waren. Toen het leven eenzamer voor haar begon te worden, omdat eerst haar echtgenoot en daarna hare broeders haar „waren voorgegaan naar eene andere wereldzooals zij gewoon was te zeggen, bleef zij op Newington, dat zij niet verlaten wilde, ook niet op aandringen harer kinderen om hen naar Engeland te volgen, de traditie van hun leven en werken hoog houden, zich verblijdende als hunne denkbeelden voortgang hadden, zich bedroevende als die schenen te moeten achterstaan. Maar voor haar, die zoo had gedeeld in hunnen strijd voor vrijheid, vrede en recht, woog geene teleurstelling zwaarder dan de teleurstelling, die haar trof, toen zij Engeland de hand zag uitstrekken naar de Zuid-Afrikaansche Republieken. Pro-Boer bekende zij zich toen uit volle overtuiging. Een persoonlijk handelend optreden was haar toen om haren hoogen leeftijd reeds onmogelijk geworden; maar zij gloeide van bewondering voor het moedig bestaan van Miss Emily Hobhouse, die, trots alle pogingen van het gouvernement om haar het