is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken te beletten, na een persoonlijk ter plaatse ingesteld onderzoek het vreeselijk lijden der Transvaalsche vrouwen en kinderen inde concentratie-kampen openbaar maakte, en door het enkele feit dier openbaarmaking de Engelsche Regeering dwong die kampen op te heffen.

III.

Toch was in die jaren van innig samenleven met echtgenoot en broeders, wier denkbeelden zij hielp verspreiden in wijden kring en die zij bevestigde in het gemoed van kinderen en van kleinkinderen, (een stiefzoon, twee eigen zonen en een kleinzoon heeft zij tegelijkertijd in het Parlement gezien als steunpilaren der liberale partij), nog eene andere wereld van denkbeelden voor haar opengegaan. Bij al haar streven naar verbetering op sociaal en zedelijk gebied was zij er geleidelijk en als van zelve toe gekomen den strijd voor de politieke ontvoogding der vrouw tot hoofddoel van haren openbaren arbeid te maken. Zij kon niet anders, verklaarde zij dikwijls: de nood was haar opgelegd. In de innige overtuiging, dat de geestelijke dingen de beste goederen der menschheid zijn, weigerde zij beslist om aan te nemen, dat het aandeel der vrouw daaraan een beperkt aandeel zoude moeten wezen. Hare geheele ziel kwam in opstand tegen de dichterlijke uitspraak van Alfred Tennyson, dat