is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wonian is the lesser man.

Zij geloofde vast en zeker, dat naar mate de idealen der maatschappelijke samenleving hooger werden gesteld, ook de gelijkheid van man en vrouw wat betreft de gelijkheid van maatschappelijke plichten en verantwoordelijkheid beter moest worden erkend. Zij meende beslist, dat de invloed der vrouw op het openbare leven een verheffende en zuiverende moest zijn en dus den voortgang der menschheid naar hooger zedelijk peil verhaasten. Met de woorden van Jozef Mazzini, den Italiaanschen strijder voor vrijheid en nationale eenheid, wiens geschriften in hare jeugd eenen diepen indruk op haar hadden gemaakt, werd zij niet moede te herhalen: „Beschouw de vrouw als de deelgenoote, de „gezellin, niet enkel van uwe vreugde en van uwe „smart, maar ook van uwe gedachten, van uwe studies, „van uw streven naar maatschappelijke verbetering. „Beschouw haar als uw gelijke in uw burgerlijk en in „uw staatkundig leven. Weest tezamen de twee vleugels, „die de ziel der menschheid opheffen naar de volmaaktheid, die zij bestemd is ééns te bereiken." Zelve was Mrs. Mac Laren een levend voorbeeld van wat de samenwerking met eene vrouw van krachtigen, oprechten geest en van helder doorzicht voor den staatsman, voor den volksleider kan zijn. Maar zij wist ook, dat die samenwerking in het algemeene leven van haar volk niet kon worden verwezenlijkt, zoolang de vrouwen