is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare burgerschapsrechten missen; en hare rijke ondervinding, gepaard aan eene fijne menschenkennis, had haar maar al te wel getoond, hoe diep de achterstelling der vrouwen in de maatschappij is geworteld, en in hoe enge banden die achterstelling haren gedachtengang en hare belangstelling gevangen houdt. Zij maakte zich geene illusies over de vrouwen van haar eigen volk of over die van andere natiën; maar zij geloofde in haar, en iedere toeneming der vrouwenbeweging in kracht scheen haar daarom een waarborg van socialen vooruitgang. Altijd was zij daarom op de bres, als het gold te ijveren voor de openstelling van beroepen en bedrijven voor de vrouw, voor vrijheid van opleiding aan de universiteiten; en het was een schoone dag voor haar, toen hare stiefdochter Agnes aan de universiteit te Edinburg, die zij voor vrouwen had helpen ontsluiten, in de medicijnen promoveerde. In de overtuiging, dat onderwijs en armenzorg evenveel hebben uit te staan met vrouwen en meisjes als met mannen en jongens, dat er op dit gebied eene diepgaande behoefte is aan vrouwelijke zachtheid van liefde, ijverde zij, waar het kon, voor de toelating van vrouwen in onderwijs-commissies en armbesturen. Onvermoeid ook stéunde zij Josephine Butler in haren strijd voor gelijkheid van zedewet voor man en vrouw; en zij was eene der eersten om met haar en Florence Nightingale het historisch