is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegbereidsters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de emancipatie der dissenters, de vrijheid van handel, de uitbreiding van kiesrecht in Engeland en Ierland zonder dat nu eenmaal niet konden worden verkregen: dat de agitator, die de instinktmatige drijfveeren van zijn volk weet te leiden en tot rijpheid te brengen, hoe men hem op het oogenblik zelf ook moge noemen, in later jaren altijd de weldoener van zijn volk zal worden genoemd.') Mrs. Mac Laren meende, dat ditzelfde nu ten bate van de emancipatie der vrouw moest geschieden en dat het behaalde voordeel wel opwoog tegen de harde bejegeningen van het oogenblik. Van haar sterfbed zond zij nog eene betuiging van sympathie aan de vrouwen, onder wie eene dochter van Richard Cobden, die op 23 October 1906 in de zoogenaamde Lobby, het voorportaal van het Lagerhuis, waar het publiek vrijen toegang heeft, de Parlementsleden trachtten toe te spreken, deswege door de politie werden gegrepen en, zonder dat getuigen tot hare verdediging werden toegelaten, werden veroordeeld tot twee maanden opsluiting in de Holloway-gevangenis. Weinige dagen later dekte een palmtak, namens die gevangen vrouwen toegezonden,

Mrs. Mac Laren's graf.

Priscilla Bright Mac Laren heeft de ontvoogding der vrouw niet beleefd. Zij heeft de overwinning zeer nabij gevoeld; maar zij heeft die niet mogen aanschouwen.

i) G. Barnett Smlth. The Life and Speeches of John Bright. Vol. 11, pag. 611.