is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij wenschen onze stof te splitsen in de volgende zeven tijdperken :

1°. 16 n.C.—1568 (Yan het oprichten der eerste school in ons land te Roomburg tot de Synode van Wezel).

2". 1568—1784 (Van de Synode van Wezel tot de oprichting der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen).

3". 1784— 1806 (Van de oprichting der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot de Wet van 1806).

4". 1806—1842 (Van de Wet van 1806 tot het bekende Koninklijk Besluit van 1842).

5°. 1842 -1857 (Van het Koninklijk Besluit van 1842 tot de Wet van 1857).

1857—1876 (Van de Wet van 1857 tot Groens dood).

7". 1876—1897 (Van Groens dood tot op onzen tijd).