is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdst. Bladz. XVI. Invloed der Philantropijnen op het onderwijs in Nederland. — Air. I. da Costa's „Bezwaren". — Het opgedrongen schoolstelsel de oorzaak van de splitsing der Nederlanden in 1830 63

XVII. Het oordeel van vreemdelingen over ons schoolwezen en

Groen's bezwaren er tegen 68

XVIII. De bezwaren tegen ons schoolwezen onderzocht en het onderwijs voor goed zijn godsdienstig karakter ontnomen. 71

Vijfde Tijdvak. (1842—1857.)

XIX. Het K. Besluit van 1842. — Oprichting van het Ned. On-

derw. Genootschap . . . 76

XX. De Ned. Herv. Kerkeraad te 's-Gravennage en de „zeven

Haagsche wjjzen." — Koning Willem II 81

XXI. Eene prijsvraag. — De baanbreekster voor het bijzonder

Christelijk Onderwijs 85

XXII. Oprichting van Chr. Scholen en moeilijkheden, daaraan in

den weg gelegd. — Het „Nijmeegsch Schoolblad." . . 90

XXIII. De Normaalschool op den Klokkenberg. — De „Christelijke

vrienden." — De school van „meester Feringa." ... 93

XXIV. N. M. Feringa.— Ontslag van B. Gangel. — De herziening

der Grondwet 96

XXV. Vrijheid toegestaan en niet gegeven. — Oprichting van

scholen. — Sneek, Goes, Uithuizen 100

XXVI. De Bijbel geweerd en onderwijzers ontslagen. — Dr. N.

Beets. — J. A. Wormser. — Groen 104

XXVII. Oprichting der „Ver. v. Chr. Onderwijzers in Nederland." — Laatste vergadering der „Christelijke vrienden."—Thor-

becke's val 108

XXVIII. De wetsontwerpen van Van Keencn en de adressen er tegen . 111

XXIX. Jlr. J. J. L. v. d. Brugghen minister 115

XXX. De Schoolwet van het „onbegrijpelijk ministerie" aangenomen. — Assen 119

Zesde Tijdperk. (1857—1876.)

XXXI. De wet van Van der Brugghen 123

XXXII. De bakens verzet. — De Vereeniging voor „Christelijk

Nat. Schoolonderwijs" opgericht 128

XXXIII. De Vereen, v. Chr. Nat. Schoolonderw. en de bezwaren, er

tegen ingebracht.— Den Haag. — De „Afgescheidenen." 134

XXXIV. J. A. Wormser. — Oprichting van Chr. Scholen. — Nor¬

maalschool te Zetten. — Kosteloos openbaar onderwijs en misbruik van Kerkelijke fondsen 138