Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

A.

Aardenne, H. v. Wzn., 292. Aarlanderveen, 142.

Abbega, 161.

Adelbolt, 5.

Adres a. d. Algem. Synode d. Ned. Herv. Kerk, 82.

Adres a. d. Herv. Gemeenten in Ned., 83. Aduard kloosterschool te, 5. Afgescheidenen, 187.

Agricola liudolf, 6.

Alcuinus, 4.

Alphen Hieronymus v., 34.

Ambachtskinderhuis, 90.

Amersfoort, Verg. der vereen, v. C. N.

S. te, 274, 287, 288.

Amstel, Ds. Ploos van, 165,180,181,182. Amsterdam, Wapen van, 95.

Anslijn, N., 54, 55, 129. Anti-Schoolwetverbond, 194—197. Armenscholen, 20.

Artyckelbrief, 23.

Assen, 119.

B.

liarnabas, 197, 198, 236, 264.

Bartjens, W. 24.

Basedow, 64.

Baud, 122.

Bazuin, 171.

Beeck, Calkoen van, 114, 120.

Beets, N., 105, 185, 186, 187, 213.

i Bemraelen, Joh. v., 41.

Benedictijnerorde, 3.

Benedictus v. Nursia, 3.

Bentveld, C. W. van, 291.

Besluit, K. van 27 Mei 1830, 67. Besluit, K. van 2 Jan. 1842, 76—80. Beyerman, Prof., 85.

Beyl, K. de, 164, 309, 310.

liezwareu tegen den geest der eeuw, 65. Biblische Historiën v. Zahn, 88.

Bleek, Gr. v., 240.

Bijbelgenootschap, Algem. verg. v. li., 62. | Bijleveld II., 260, 273.

I Binnendijk, Van, 277.

Boekenlijst, Algem., 47, 53, 255. | Bondslied, 317.

Bonifacius, 2, 3.

Borgesius, 257.

Bosscha, 115.

Braam, Pieter van, 31.

Brauw, Jlir. W. M. de, 113, 115, 176,

177, 216.

i Broek, C. 1. v. d., 81.

' Bril], W. G., 245.

! Bronsveld, Dr., 191, 220, 288.

Brouwers, pastoor J. W., 112.

Brugghen, 3Ir. J. J. L. v. d., 87, 110, 116—118, 120—124, 126, 133, 151, 155—159, 211, 254.

Brugghen, J. I). v. d., 155.

j Bruin, K. de, 141.

Brummelkamp, Doe. A., 176, 227. i Buddingli, D., 81, 142.

Sluiten